WSPÓŁPRACA Z UNICEF

Dzięki zmianom postaw w społecznościach można liczyć na to, że osiągnie się na trwałe czyste i zdrowe środowisko. Dlatego połączyliśmy siły z UNICEF.

KONIEC DEFEKACJI NA WOLNYM POWIETRZU

W wielu społecznościach na całym świecie ludzie wciąż muszą załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne na wolnym powietrzu, cierpiąc z powodu upokorzenia, ale nie zdając sobie przy okazji sprawy z niebezpieczeństw. Program UNICEF Pełny Dostęp Społeczności do Urządzeń Sanitarnych (CATS) pomaga lokalnym orędownikom dobrych warunków sanitarnych, którzy rozumieją znaczenie higieny i mogą ją wprowadzić na swoim terenie. Dzięki wkładowi marki Domestos i Fundacji Unilever w ciągu ostatnich dwóch lat ponad milion ludzi będzie mieszkało na obszarach wolnych od defekacji na powietrzu*.

WPROWADZENIE TRWAŁEJ ZMIANY

Oto tylko niektóre z działań, jakie realizujemy z UNICEF w celu poprawy warunków sanitarnych na całym świecie. Wszystkie koncentrują się na rozpoczęciu dialogu, dają ludziom możliwość wypowiedzenia się i zapewniają warunki do wprowadzania pozytywnych zmian:

  • Promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny - szkolimy facylitatorów, którzy mogą w swojej społeczności wykazać związek pomiędzy defekacją na otwartym powietrzu i chorobami. Nazywamy to "uruchomieniem", ponieważ dzięki temu ludzie podejmują działania.

  • Zapewnianie materiałów do budowy sanitariatów - właściciele firm, murarze i rzemieślnicy ukończyli szkolenia z marketingu sanitarnego w Gambii, Sudanie, Pakistanie, na Filipinach i w Wietnamie. I teraz mogą zapewnić ludziom, którzy chcą kupić toaletę, dostęp do odpowiednich materiałów.

  • Programy dla dzieci w wieku szkolnym - programy gwarantujące bezpieczny dostęp do wody, urządzeń sanitarnych i higieny objęły 35 900 uczniów w Nikaragui, Południowym Sudanie, Sudanie i Wietnamie.

Jest jeszcze wiele do zrobienia - i możesz pomóc. Z naszej strony dowiesz się, w jaki sposób możesz wspierać program UNICEF CATS w przyszłym roku.

Dane są oparte na liczbie rzeczywistych beneficjentów, do których dotarliśmy, w połączeniu z funduszami rozdzielonymi w latach 2012 i 2013.

JAK SOBIE RADZIMY

Nasze programy poprawy warunków sanitarnych objęły ponad milion osób. Poznaj niektóre z nich.

ODNOŚNIKI

  • I - WHO/UNICEF JMP. Progress on Drinking Water and Sanitation. 2014 Update

  • II - WHO/UNICEF JMP. Progress on Drinking Water and Sanitation. 2014 Update

  • III - Inter-agency Group for Child Mortality Estimate (IGME) 2014, led by UNICEF and WHO

  • IV - UNICEF 2013 annual report

  • V - Estimated with data from Diarrhoea: Why children are still dying and what can be done. UNICEF, WHO 2009

TOP